کالج بین المللی دندانپزشکان شاخه ایران

 • تعهد وهدایت در کالج

  تعهد وهدایت در کالج

 • مشاوره و مشارکت

  مشاوره و مشارکت

 • حضور مسئولانه در تصمیم گیری

  حضور مسئولانه در تصمیم گیری

 • شناخت خدمات

  شناخت خدمات

 • انتخاب اعضای جدید

  انتخاب اعضای جدید

 • برگزاری اجلاس رسمی

  برگزاری اجلاس رسمی

 • همکاری و مشارکت

  همکاری و مشارکت

 • عضویت و سنت در کالج

  عضویت و سنت در کالج

 • قدردانی و تجلیل

  قدردانی و تجلیل

 • تعاون و همراهی

  تعاون و همراهی

 • همکاری در کالج

  همکاری در کالج

 • تعهدات حرفه ای

  تعهدات حرفه ای

 • پذیرش آرمانهای کالج

  پذیرش آرمانهای کالج

 • خدمات و فداکاری

  خدمات و فداکاری

 • مدیریت مسئولانه در هیئت مدیره

  مدیریت مسئولانه در هیئت مدیره

 • خدمات بشر دوستانه

  خدمات بشر دوستانه

ما که هستیم

کالج بین المللی دندانپزشکان ICD (جامعه افتخاری جهانی برای دندانپزشکان است که در سال 1928 شکل گرفته است و در حال حاضر بیش از 22000 عضو (اعضای کالج Fellow نامیده میشوند) دارد. عضویت در کالج تنها با دعوت قابل انجام است و تنها به دندانپزشکانی اهدا میگردد که به دست آوردهای بارز حرفه ایی، خدمات شایسته و اقداماتی جهت پیشرفت مداوم دندانپزشکی برای خدمت به بشریت دست یافته اند.
 قبل از به عضویت در آمدن در کالج به عنوان Fellow، لیاقت و شایستگی کاندیدا توسط چندین کمیته معتبر ارزیابی میشود تا از لیاقت وی برای اهدای این افتخار و پیروی وی از شعار کالج که همانا "درک ارزش خدمت و شانس خدمتگزاری" است اطمینان حاصل شود. پس از پذیرفته شدن، عضو میتواند از عنوان "FICD" پس از نامش استفاده نماید. دفتر مرکزی کالج بین المللی دندانپزشکان در شهر Flint در ایالت میشیگان ایالات متحده آمریکا واقع شده است.


 • دکتر حمید عادلی نجفی

  رئیس


 • دکتر غلامعباس مرتضوی

  نایب رئیس


 • دکتر کاوه سیدان

  دبیر


 • دکتر عبدالجواد رحیم پور

  خزانه دار


 • دکتر امیر سعید وکیلی

  مشاور حقوقی

اخبار کالج

رویدادها